ECO & €CO: Nasza działalność ekologiczna

Wkład w sferze społecznej dzięki przyjaznym środowisku praktykom produkcyjnym

Grupa Tsubaki działa na rzecz ochrony środowiska i ogranicza wpływ swojej działalności poprzez zwiększanie wydajności produkcji i dostarczanie produktów skutecznie zmniejszającym zużycie energii.

Filozofia środowiskowa

Grupa Tsubaki wierzy, że ochrona środowiska jest jednym z największych wyzwań, przed którymi stoi ludzkość. We wszystkich naszych działaniach bierzemy pod uwagę ich wpływ na środowisko, a jakością wykonania naszych produktów staramy się przyczynić do jego ochrony.


Polityka ochrony środowiska

 • Uznajemy oddziaływanie naszej działalności, produktów oraz usług na środowisko. Mając na celu ochronę środowiska, będziemy wykorzystywać naszą kreatywność aby stanowić przykład dla innych firm w branży w zakresie redukcji obciążenia środowiska naturalnego.
 • Stworzymy system zarządzania ochroną środowiska i będziemy promować działania mające na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz ciągły rozwój w tej dziedzinie.
 • Będziemy ściśle przestrzegać praw, zasad i przepisów w zakresie ochrony środowiska oraz rozwijać dobre relacje z naszymi interesariuszami.
 • Poprzez szkolenia szkolenia w dziedzinie ochrony środowiska oraz działania informacyjne w obrębie firmy, będziemy budować świadomość wszystkich pracowników Grupy Tsubaki w tym zakresie.

Cele długoterminowe

Znaczne ograniczenie emisji CO2.

Grupa Tsubaki wspiera rozwój przyjaznych dla środowiska rozwiązań.

Nasze ekologiczne produkty pomagają klientom zredukować zużycie energii oraz usprawnić ekonomiczne aspekty działania.

Produkty ekologiczne Tsubaki

Jako producent maszyn, sprzętu i części przemysłowych Grupa Tsubaki aktywnie pracuje nad opracowaniem produktów które byłyby bardziej przyjazne do środowiska, aby pomóc klientom osiągnąć zarówno mniejsze obciążenie środowiska jak i zwiększoną wydajność ekonomiczną, co stanowi odzwierciedlenie filozofii Eco & Eco (Ekologia i Ekonomia) Tsubaki. Jedynie produkty które spełniają unikatowe standardy ochrony środowiska przyjęte przez Grupę Tsubaki, biorące pod uwagę cechy produktu takie jak możliwość ograniczenia ilości zużywanych surowców lub emisji CO2, zasługują na miano produktów ekologicznych. W ten sposób Grupa Tsubaki dba, aby jej działalność była bardziej przyjazna środowisku.

Tsubaki ogłosiło, że poczynając od 2011, wymagać będzie aby wszystkie nowo opracowane produkty były przyjazne dla środowiska. Logo „Tsubaki Eco Link” jest używane jedynie w przypadku produktów, które spełniają standardy ochrony środowiska przyjęte przez Grupę Tsubaki. Ponadto zarówno pracownicy Firmy jak i opinia publiczna informowani są o wszelkich osiągnięciach w tej dziedzinie. W roku rozrachunkowym 2012, zamierzamy wprowadzić 13 nowych produktów ekologicznych.

Czynniki przyjazne środowisku

Grupa Tsubaki klasyfikuje czynniki przyjazne środowisku na siedem kategorii.

 • Oszczędność zasobów, zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów
 • Oszczędność energii, zmniejszona emisja CO2
 • Zachowanie czystości w miejscu i środowisku pracy
 • Dbałość o otaczające środowisko
 • Łatwość utylizacji
 • Możliwość ponownego wykorzystania surowców
 • Wzgląd na substancje szkodliwe

TKA55H45
Ochrona przed wiórami aż do końca!

STEEL-LINE S/SX1252B AND S/SX1802B
Łańcuchy stalowe – wysoce odporne na ścieranie

UNIFLEX Advanced
Lekkie, ciche, uniwersalne – o szerokim wachlarzu zastosowań

MASTER Series
Ciche prowadniki przewodów zoptymalizowane pod względem ciężaru

QuickTrax
Kompaktowe prowadniki przewodów w technologii dwukomponentowej w korzystnych cenach

TKP35
Wytrzymały, uniwersalny, regulowany podział wnętrza

EasyTrax 0115
Niezwykle szybkie układanie przewodów dzięki elastycznym poprzeczkom lamelowyml

EasyTrax 0320
Niezwykle szybkie układanie przewodów, wyjątkowo solidna konstrukcja dzięki technologii dwukomponentowej

TKZP
Wysoka odporność na zużycie, konstrukcja z profili wytłaczanych

TKR
Niezwykle cicha praca i niski poziom drgań do dynamicznych zastosowań