Polityka prywatności

1. Ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe informacje pozwalają w prosty sposób zorientować się, co się dzieje z Państwa danymi osobowymi po wejściu na naszą stronę internetową. Dane osobowe to wszystkie dane umożliwiające identyfikację Państwa osoby. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych są zawarte w naszej zamieszczonej poniżej deklaracji dotyczącej ochrony danych osobowych.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie internetowej?
Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie jest operator strony internetowej. Dane kontaktowe operatora można znaleźć w impressum na stronie internetowej.

W jaki sposób gromadzimy Państwa dane?
Gromadzone przez nas dane to między innymi te dane, które nam Państwo przekazali. Mogą to być np. dane, które podali Państwo w formularzu kontaktowym.

Inne dane pobierane są automatycznie przez nasze systemy informatyczne podczas wizyty na stronie internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub godzina otwarcia strony). Dane te gromadzone są automatycznie w momencie wejścia na naszą stronę internetową.

W jakim celu wykorzystujemy Państwa dane?
Część danych gromadzona jest w celu zapewnienia poprawnego wyświetlania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy Państwa zachowania na witrynie.

Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do własnych danych?
W każdej chwili mają Państwo prawo do uzyskania nieodpłatnej informacji na temat pochodzenia, odbiorcy i celu przechowywania danych osobowych. Ponadto mają Państwo prawo zażądać skorygowania, zablokowania lub usunięcia swoich danych. W tym celu oraz w innych kwestiach dotyczących ochrony danych zawsze mogą się Państwo zwrócić do nas na adres podany w impressum. Poza tym przysługuje Państwu prawo do złożenia zażalenia we właściwym organie nadzorczym.

Narzędzia do analizy danych i narzędzia podmiotów trzecich
Podczas wizyty na naszej stronie internetowej Państwa zachowanie na stronie może być poddane analizie statystycznej. Odbywa się to przede wszystkim przez stosowanie plików cookies oraz tak zwanych programów do analizy. Analiza zachowania użytkownika zasadniczo dokonywana jest anonimowo; nie ma możliwości śledzenia zachowań użytkownika wstecz. Mogą Państwo nie wyrazić zgody na przeprowadzenie tej analizy lub zapobiec analizie, rezygnując z używania określonych narzędzi. Szczegółowe informacje zawiera poniższa deklaracja dotycząca ochrony danych osobowych.

Mogą Państwo nie wyrazić zgody na przeprowadzenie analizy. O możliwościach wyrażenia sprzeciwu informujemy Państwa w deklaracji dotyczącej ochrony danych osobowych.

2. Informacje ogólne i obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe traktujemy poufnie oraz zgodnie z przepisami o ochronie danych i deklaracją dotyczącą ochrony danych osobowych.

Podczas Państwa wizyty na tej stronie internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane umożliwiające identyfikację Państwa osoby. Niniejsza deklaracja dotycząca ochrony danych osobowych wyjaśnia, które dane gromadzimy i w jaki sposób je wykorzystujemy. Deklaracja ta wyjaśnia również, w jakim celu gromadzimy dane.

Informujemy, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji drogą e‑mailową) może zawierać luki w zabezpieczeniach. Nie ma możliwości zapewnienia pełnej ochrony danych przed dostępem osób trzecich.

Informacja dotycząca jednostki odpowiedzialnej

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

Henning Preis
Daimlerstraße 2 
D-57482 Wenden

Telefon: Gerlingen +49 2762 4003-0
Adres e-mail: info@kabelschlepp.de

Podmiotem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która sama lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. nazw/nazwisk, adresów e-mail itp.).

Kodowanie SSL ew. TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, jak na przykład zamówień lub zapytań, które przesyłają Państwo do nas jako operatora strony, niniejsza strona wykorzystuje kodowanie SSL ew. TLS. Połączenie kodowane można rozpoznać po tym, że pole adresowe przeglądarki zmienia zapis „http://” na „https://”, oraz po symbolu kłódki w polu przeglądarki.

Jeżeli kodowanie SSL ew. TLS jest aktywne, to dane, które Państwo do nas przesyłają, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele procesów związanych z przetwarzaniem danych możliwych jest wyłącznie po uzyskaniu Państwa wyraźnej zgody. W każdym momencie mogą Państwo cofnąć już udzieloną zgodę. W tym celu wystarczy wysłać do nas e-mail z informacją w dowolnej formie. Cofnięcie zgody nie narusza legalności przetwarzania danych do momentu odwołania zgody.

Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszeń w zakresie prawa ochrony danych przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Właściwym organem nadzorczym w zakresie prawa ochrony danych jest pełnomocnik ds. ochrony danych danego kraju związkowego, w którym nasze przedsiębiorstwo ma siedzibę. Wykaz pełnomocników ds. ochrony danych oraz dane do kontaktu z nimi można pobrać ze strony: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo zlecić doręczenie danych, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub realizując umową, do siebie lub do osoby trzeciej w powszechnie stosowanym formacie, który można odczytać w komputerze. Jeżeli będą Państwo żądali bezpośredniego przekazania danych do innego odpowiedzialnego podmiotu, wówczas realizacja żądania nastąpi wyłącznie wtedy, jeżeli będzie to możliwe pod względem technicznym.

Informacje, blokowanie i usuwanie dotyczące przetwarzania

W ramach obowiązujących przepisów prawnych w każdym momencie mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz o celu przetwarzania danych, a także ew. prawo do korygowania, blokowania lub usuwania takich danych. W tym celu oraz w innych sprawach związanych z danymi osobowymi w dowolnym momencie mogą Państwo zwrócić się do nas na adres podany w impressum. Ponadto z przyczyn wynikających ze szczególnej sytuacji zawsze mogą Państwo złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, realizowany zgodnie z art. 6 ust. 1 litery e lub f.

Brak zgody na przesyłanie informacji marketingowych

Niniejszym nie wyrażamy zgody na wykorzystywanie danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku zamieszczenia danych teleadresowych w celu przesyłania wyraźnie niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niepożądanego przesyłania informacji reklamowych, na przykład przez e-maile typu spam.

3. Pełnomocnik ds. ochrony danych

Ustawowo zalecany pełnomocnik ds. ochrony danych

Dla naszego przedsiębiorstwa wyznaczyliśmy pełnomocnika ds. ochrony danych.

bits + bytes it-solutions GmbH & Co. KG
-Datenschutzbeauftragter-
Hommeswiese 136
D-57258 Freudenberg

Tel: 0700 20 30 10 30
E-Mail: datenschutz@bits-bytes.de

4. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Pliki cookies

Strony internetowe częściowo wykorzystują tzw. cookies (ciasteczka). Pliki cookies nie uszkadzają komputera i nie zawierają wirusów. Pliki cookies służą do tego, aby nasza oferta była bardziej przystępna dla użytkownika, efektywniejsza i bezpieczniejsza. Pliki cookies to małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze i zapisywane przez przeglądarkę.

Większość wykorzystywanych przez nas plików cookies to tzw. „pliki cookies sesji”. Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu przez Państwa strony. Inne pliki cookies pozostają w urządzeniu końcowym, dopóki nie zostaną usunięte. Te pliki cookies umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki podczas kolejnej wizyty.

Mogą Państwo dostosować ustawienia przeglądarki tak, by za każdym razem otrzymywać informację o stosowaniu plików cookies i akceptować je tylko w pojedynczych przypadkach, wykluczyć akceptację plików cookies w określonych przypadkach lub całkowicie, jak również aktywować automatyczne usuwanie plików cookies po zamknięciu przeglądarki. W przypadku dezaktywowania plików cookies funkcjonalność witryny może ulec ograniczeniu.

Pliki cookies, które są konieczne do obsługi elektronicznego procesu komunikacji lub udostępnienia określonych, wykorzystywanych przez Państwa funkcji (np. funkcji koszyka na zakupy), gromadzone są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w gromadzeniu plików cookies w celu zapewnienia sprawności technicznej witryny oraz optymalizacji swoich usług. W przypadku gromadzenia innych plików cookies (np. cookies do analizy Państwa zachowania na stronie), w deklaracji dotyczącej ochrony danych osobowych pliki cookies będą traktowane odrębnie.

Pliki log serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tzw. plikach log serwera, które Państwa przeglądarka automatycznie do nas przesyła. Są to:

 • typ przeglądarki i wersja przeglądarki
 • stosowany system operacyjny
 • adres URL przekierowania
 • nazwa hosta danego komputera
 • godzina zapytania serwera
 • adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, który dopuszcza przetwarzanie danych w celu wykonania lub zawarcia umowy. Ponadto dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w związku z tym naszym uzasadnionym interesem jest przygotowanie strony internetowej.

Formularz kontaktowy

Jeżeli przesyłają nam Państwo zapytania w formularzu kontaktowym, wówczas Państwa dane z formularza zapytania, włącznie z podanymi danymi kontaktowymi, będą przez nas przechowywane w celu opracowania zapytania oraz na wypadek dodatkowych pytań. Nie będziemy udostępniać tych danych bez Państwa zgody.

Tym samym dane podane w formularzu kontaktowym przetwarzane są wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). W każdym momencie mogą Państwo cofnąć już udzieloną zgodę. W tym celu wystarczy wysłać do nas e-mail z informacją w dowolnej formie. Cofnięcie zgody nie narusza legalności przetwarzania danych do momentu odwołania zgody.

Dane podane przez Państwa w formularzu kontaktowym pozostają u nas, dopóki nie zażądają Państwo ich usunięcia, nie wycofają Państwo zgody na ich przechowywanie lub dopóki nie przestanie obowiązywać cel przechowywania danych (np. po opracowaniu zapytania). Nie narusza to bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych, przede wszystkim dotyczących okresów przechowywania danych.

Rejestracja na niniejszej stronie internetowej

Mogą Państwo zarejestrować się na naszej stronie internetowej, aby korzystać z dodatkowych funkcji strony. Wprowadzonych danych używamy wyłącznie w celu skorzystania z odpowiedniej oferty lub usługi, dla których dokonano rejestracji. Obowiązkowe informacje wymagane podczas rejestracji muszą być podane w sposób wyczerpujący. W przeciwnym razie odrzucimy rejestrację.

W przypadku ważnych zmian, takich jak zakres oferty lub w przypadku zmian koniecznych z powodów technicznych, używamy adresu e-mail podanego podczas rejestracji, aby w ten sposób udzielić Państwu informacji.

Przetwarzanie danych wprowadzonych podczas rejestracji odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). W każdym momencie mogą Państwo cofnąć już udzieloną zgodę. W tym celu wystarczy wysłać do nas e-mail z informacją w dowolnej formie. Cofnięcie zgody nie narusza legalności przetwarzania danych do momentu odwołania zgody.

Dane zgromadzone podczas rejestracji będą przez nas przechowywane tak długo, jak długo będziecie Państwo zarejestrowani na naszej stronie internetowej, po czym dane te zostaną usunięte. Ustawowe okresy przechowywania danych nie ulegają zmianie.

5. Media społecznościowe

Treści udostępniane za pomocą wtyczek (Facebook, Google+1, Twitter & Co.)

Treści zawarte na naszych stronach można udostępniać zgodnie z przepisami w zakresie ochrony danych w sieciach społecznościowych, tj. Facebook, Twitter czy Google+. Niniejsza strona korzysta w tym celu z narzędzia eRecht24 Safe Sharing. Narzędzie to nawiązuje bezpośredni kontakt pomiędzy sieciami a użytkownikami dopiero wtedy, jeżeli użytkownik wciśnie jeden z tych przycisków.

Narzędzie to nie przenosi automatycznie danych użytkownika do operatora niniejszych platform. Jeżeli użytkownik jest zarejestrowany w jednej z sieci społecznościowych, wówczas korzystając z przycisku dla sieci społecznościowych Facebook, Google+1, Twitter & Co. wyświetla się okienko z komunikatem, w którym użytkownik możne zatwierdzić treść przed wysłaniem.

Nasi użytkownicy mogą udostępniać w sieciach społecznościowych treści z niniejszej strony zgodnie z przepisami o ochronie danych, przy czym operatorzy sieci nie tworzą kompletnych profili oglądania stron.

Wtyczki portalu Facebook (przycisk „Lubię to” i „Udostępnij”)

Na naszych stronach zintegrowane są wtyczki sieci społecznościowej Facebook, usługodawcą jest Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Wtyczki Facebooka rozpoznacie Państwo po logo Facebooka lub przycisku „Lubię to” („Podoba mi się”) na naszej stronie. Przegląd wtyczek Facebook znajduje się tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Odwiedzając nasze strony za pomocą wtyczki nastąpi bezpośrednie połączenie między Państwa przeglądarką a serwerem Facebooka. Dzięki temu Facebook otrzyma informacje, że ze swoim adresem IP odwiedziliście Państwo naszą stronę. Po kliknięciu przycisku „Lubię to” w przypadku zalogowania na koncie na Facebooku możecie Państwo połączyć zawartość naszych stron za pomocą linków ze swoim profilem na Facebooku. W ten sposób Facebook może przyporządkować odwiedziny na naszych stronach do konta użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako dostawca stron nie pozyskujemy wiedzy o treści przesyłanych danych, jak również ich wykorzystaniu przez Facebook. Dalsze informacje znajdują się w oświadczeniu firmy Facebook dotyczącym ochrony danych na stronie: https://de-de.facebook.com/policy.php.

Jeżeli nie życzą sobie Państwo, aby Facebook mógł przyporządkowywać odwiedziny na naszych stronach do konta użytkownika na Facebooku, wówczas należy wylogować się z konta użytkownika na Facebooku.

Wtyczka do Twittera

Funkcje serwisu Twitter zostały zintegrowane z naszymi stronami. Funkcje te oferuje Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Korzystając z Twittera i funkcji „Re-Tweet” odwiedzone przez Państwa strony internetowe zostaną połączone z Państwa kontem na Twitterze i udostępnione innym użytkownikom. Przy tym dane zostaną również przesłane do serwisu Twitter. Zwracamy uwagę, że jako dostawca stron nie pozyskujemy wiedzy o treści przesyłanych danych, jak również ich wykorzystaniu przez Twitter. Dalsze informacje znajdują się w oświadczeniu firmy Twitter dotyczącym ochrony danych na stronie: https://twitter.com/privacy.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące ochrony danych w usłudze Twitter w ustawieniach konta na stronie https://twitter.com/account/settings.

Wtyczka Google+

Nasze strony korzystają z funkcji Google+. Dostawcą tej usługi jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Gromadzenie i przekazywanie informacji: Korzystając z przycisku Google+ możecie Państwo publikować informacje w skali globalnej. Za pomocą przycisku Google+ Państwo oraz inni użytkownicy otrzymują od Google oraz od naszych partnerów spersonalizowane treści. Google zapisuje zarówno informację, że danej treści przyznali Państwo „+1”, jak również informacje o stronie, którą Państwo zobaczyli, klikając „+1”. Państwa „+1” mogą być prezentowane jako wskazówki wraz z nazwami profili i zdjęciami w serwisach Google, np. w wynikach wyszukiwania lub na Państwa profilu Google, lub w innych miejscach na stronach internetowych lub wyświetleniach w Internecie.

Google rejestruje informacje o Państwa aktywnościach „+1” w celu ulepszenia usług Google dla Państwa i innych użytkowników. Aby móc korzystać z przycisku Google+, wymagany jest widoczny globalnie, publiczny profil Google, który musi zawierać co najmniej nazwę wybraną dla profilu. Ta nazwa jest wykorzystywana we wszystkich serwisach Google. W niektórych przypadkach tę nazwę można zastąpić również inną nazwą, którą stosowali Państwo udostępniając treści ze swojego konta Google. Tożsamość Państwa profilu Google może być pokazywana użytkownikom, którzy znają Państwa adres e-mail lub dysponują innymi informacjami, które Państwa identyfikują.

Wykorzystywanie zgromadzonych informacji: Poza wyżej wyjaśnionymi celami stosowania udostępnione przez Państwa informacje są wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi w Google przepisami w zakresie ochrony danych. Google opublikuje ewentualnie podsumowane statystyki dotyczące aktywności „+1” użytkowników, względnie przekaże je użytkownikom oraz partnerom, jak np. wydawcom, podmiotom zamieszczającym ogłoszenia lub powiązanym stronom internetowym.

6. Narzędzia do analizy i reklama

Google Analytics

Ta strona korzysta z usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą tej usługi jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics korzysta z tzw. plików cookies. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez plik cookie dotyczące korzystania ze tej witryny zwykle przesyłane są na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Pliki cookie usługi Google Analytics przechowywane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowania użytkownika w celu optymalizacji zarówno jego oferty internetowej, jak i reklamy.

Anonimizacja IP

Na tej stronie aktywna jest funkcja anonimizacji IP. Oznacza to, że przed transferem do USA Państwa adres IP zostanie skrócony przez Google na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej oraz w innych państwach będących sygnatariuszami porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany do serwera Google w USA i tam zostanie skrócony. Na zlecenie operatora tej strony Google będzie wykorzystywać te informacje w celu dokonywania analiz użytkowania strony, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z wykorzystaniem strony i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora strony. Adres IP pozyskany z Państwa przeglądarki w ramach działania Google Analytics nie jest łączony przez Google z innymi danymi.

Wtyczka do przeglądarki

Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookies przez zastosowanie odpowiednich ustawień oprogramowania przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku może nie być możliwości korzystania w pełni ze wszystkich funkcji tej witryny internetowej. Ponadto mogą Państwo zapobiec przekazywaniu pozyskanych przez pliki cookie danych dotyczących Państwa korzystania ze strony internetowej (łącznie z Państwa adresem IP) do Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Brak zgody na gromadzenie danych

Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu Państwa danych przez Google Analytics, klikając na poniższy link. Zostanie wówczas ustawiony opt-out cookie, który zapobiega gromadzeniu danych podczas przyszłych wizyt na stronie: Wyłączenie usługi Google Analytics.

Więcej informacji dotyczących wykorzystywania danych użytkowników w Google Analytics znajdą Państwo w deklaracji dotyczącej ochrony danych osobowych firmy Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

Zawarliśmy z Google umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych i podczas korzystania z Google Analytics w pełni przestrzegamy rygorystycznych wymagań niemieckich organów ds. ochrony danych osobowych.

Dane demograficzne w Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji „dane demograficzne” w Google Analytics. W ten sposób można przygotować raporty zawierające informacje dotyczące wieku, płci oraz zainteresowań odwiedzających stronę. Te dane pochodzą z reklamy Google powiązanej z zainteresowaniami oraz z danych użytkowników odwiedzających strony operatorów trzecich. Tych danych nie można przyporządkować do żadnej określonej osoby. W każdym momencie mogą Państwo dezaktywować tę funkcję przez ustawienia wyświetlania na swoim koncie Google lub całkowicie zablokować możliwość gromadzenia swoich danych przez Google Analytics w sposób, jaki przedstawiono to w punkcie „Brak zgody na przechowywanie danych”.

Funkcje remarketingu z wykorzystaniem narzędzi Google Analytics

Nasze strony internetowe korzystają z funkcji remarketingu z wykorzystaniem narzędzi Google Analytics w połączeniu z Google AdWords i Google DoubleClick kompatybilnymi z urządzeniami. Dostawcą tej usługi jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Funkcja ta umożliwia połączenie docelowych grup reklam utworzonych za pomocą funkcji remarketingu z wykorzystaniem narzędzi Google Analytics z funkcjami Google AdWords i Google DoubleClick kompatybilnymi z urządzeniami. W ten sposób spersonalizowane komunikaty reklamowe, mające uzasadniony interes, które w zależności od Państwa wcześniejszego użytkowania w sieci i odwiedzonych stron na urządzeniu końcowym (np. telefon komórkowy) zostały do Państwa dopasowane i są wyświetlane również na innym urządzeniu końcowym (np. w tablecie lub komputerze).

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę, wówczas Google połączy w tym celu historię przeglądania w Internecie i w aplikacjach z Państwa kontem Google. W ten sposób na każdym urządzeniu końcowym, na którym zarejestrowali Państwo konto Google, łączone są te same spersonalizowane komunikaty reklamowe.

W celu wsparcia tej funkcji Google Analytics rejestruje zweryfikowane w Google identyfikatory użytkowników, które tymczasowo łączone są z naszymi danymi Google Analytics w celu określenia i utworzenia grup docelowych dla reklamy medialnej kompatybilnej z urządzeniami.

Mogą Państwo na stałe nie wyrazić zgody na remarketing/targeting kompatybilny z urządzeniami, dezaktywując spersonalizowaną reklamę na swoim koncie Google; należy wówczas kliknąć poniższy link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Podsumowanie zarejestrowanych danych na Państwa koncie Google odbywa się wyłącznie za Państwa zgodą, którą możecie złożyć lub wycofać w Google (art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). W przypadku procesów rejestracji danych, których nie można połączyć na Państwa koncie Google (np. ponieważ nie mają Państwo konta Google lub nie wyrazili zgody na łączenie danych) dane rejestrowane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Uzasadniony interes wynika z tego, że operatora strony internetowej w celach reklamowych interesuje anonimizowana analiza odwiedzających stronę internetową.

Dalsze informacje i przepisy dotyczące ochrony danych znajdują się w oświadczeniu firmy Google dotyczącym ochrony danych na stronie: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

7. Wtyczki i narzędzia

YouTube

Nasza strona internetowa wykorzystuje wtyczki strony YouTube, której operatorem jest Google. Operatorem stron jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Odwiedzając nasze strony internetowe wyposażone we wtyczkę YouTube zostaje nawiązane połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube otrzymuje wówczas informację, którą z naszych stron Państwo odwiedzili.

Jeżeli są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, wówczas umożliwiają Państwo YouTube przyporządkowywanie preferencji dotyczących korzystania ze strony bezpośrednio do Państwa osobistego profilu. Można temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

Korzystanie z YouTube następuje w interesie odpowiedniej prezentacji naszych ofert w Internecie. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Dalsze informacje znajdują się w oświadczeniu firmy YouTube dotyczącym ochrony danych na stronie: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Google Web Fonts

W celu jednolitej prezentacji czcionek ta strona internetowa korzysta z tzw. Web Fonts udostępnianych przez Google. Przy wywołaniu danej strony przeglądarka internetowa ładuje wymagane Web Fonts w pamięci podręcznej przeglądarki w celu poprawnego wyświetlania tekstów i czcionek.

W tym celu stosowana przez Państwa przeglądarka internetowa musi nawiązać połączenie z serwerami Google. W ten sposób Google otrzymuje informację, iż z Państwa adresu IP odwiedzono naszą stronę internetową. Korzystanie z Google Web Fonts następuje w interesie jednolitej i odpowiedniej prezentacji naszych ofert w Internecie. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Jeżeli Państwa przeglądarka internetowa nie wspiera Web Fonts, wówczas użyta zostanie standardowa czcionka z Państwa komputera.

Dalsze informacje dotyczące Google Web Fonts znajdują się na stronie https://developers.google.com/fonts/faq oraz w oświadczeniu firmy Google dotyczącym ochrony danych: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Niniejsza strona korzysta za pośrednictwem API z usługi kartograficznej Google Maps. Dostawcą tej usługi jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Do korzystania z funkcji Google Maps konieczne jest zapisanie adresu IP użytkownika. Zasadniczo informacje te przesyłane są do serwera Google w USA i tam są przechowywane. Operator strony nie ma wpływu na ten transfer danych.

Usługę Google Maps wykorzystujemy w celu atrakcyjnej prezentacji naszej oferty w Internecie oraz ułatwienia wyszukiwania miejsc podawanych przez nas na stronie. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Więcej informacji dotyczących wykorzystywania danych użytkownika znajdą Państwo w deklaracji dotyczącej ochrony danych osobowych firmy Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

TypeKit WebFonts

W celu prezentacji oferty strony internetowej stosowana jest czcionka „Eulas” w ramach usługi Typekit firmy Adobe. Podczas realizacji usługi Typekit, w celu udostępnienia typów czcionek, nie są wprowadzane i używane pliki cookies.

W celu wykonania usługi Typekit firma Adobe może pobierać informacje o typach czcionek (tutaj „Concorde”), które zostały wprowadzone na naszej przeglądarce. Informacje używane są w celu rozliczenia oraz stosowania się do przepisów i mogą obejmować następujące dane: 

 • wprowadzone typy czcionek
 • ID frazy
 • ID konta
 • usługa, która wprowadza typy czcionki (np. Typekit lub Edge Web Fonts)
 • zastosowanie, które wymaga typów czcionki (np. Adobe Muse)
 • serwer, który wprowadza typy czcionki (np. serwer Typekit lub Enterprise CDN)
 • nazwa hosta strony, na którą są pobierane typy czcionek

W przypadku włączonej w przeglądarce funkcji „do-not-track” bez uzyskania zgody nie będą pobierane żadne zewnętrzne Webfonts, lecz stosowane będą alternatywne czcionki.