Wersje

Maszyny obróbcze występują w dużej ilości różnych wersji. Dlatego też nowoczesna tokarka potrzebuje innego rodzaju osłony teleskopowej niż np. duża frezarka. Poniższe wersje stanowią przegląd standardowych konstrukcji.

Płaska pokrywa

Konstrukcja w kształcie litery U jest generalnie używana w pozycji leżącej, przy przenośnikach do stołu frezarki. Dzięki temu kształtowi, maksymalna szerokość osłony teleskopowej powinna być ograniczona do 1.5 m.

Pokrywa w kształcie dachu, centryczna (ekscentryczna)

Kształt ten jest zawsze zalecany tam, gdzie używane jest chłodziwo. Nachylona powierzchnia powoduje lepsze spływanie cieczy i zsuwanie się wiórów. Przy dużych pokrywach (> 3 m szerokości), należy użyć co najmniej 3 kątów nachylenia połaci aby zwiększyć stabilność konstrukcji.

Pokrywa w kształcie spłaszczonego dachu

Spłaszczony dach pokrywy to specjalna konstrukcja z dwoma kątami nachylenia połaci. Odpowiednia przede wszystkim do suchych zastosowań i szerokości > 3 m.

Pokrywa w kształcie dachu jednospadowego

Kształt specjalnego dachu nachylonego w jedną stronę. W zależności od możliwego nachylenia, pokrywy mogą być zamontowane do szerokości 1.5 m. Kształt ten jest rozwiązaniem zalecanym w zastosowaniach wykorzystujących dużą ilość chłodziwa. W zależności od kąta nachylenia, kształt ten pomaga zrzucić chłodziwo/wióry.

Pokrywa teleskopowa zamocowana pionowo

Pokrywy stojące są używane w dużych maszynach obróbczych, głownie w strefach nad i pod belką poprzeczną. Mogą przybrać wiele różnych kształtów.

Pokrywa żaluzjowa

W przypadku żaluzjowych pokryw teleskopowych, płyty pokryw przesuwają się w osobnych prowadnicach, z których każda zamocowana jest po bokach maszyny. Pokrywa żaluzjowa jest używana wyłącznie w układach pionowych. Prowadnice standardowo są wykonane z mosiądzu.

Pokrywa beczki poprzecznej

Pokrywy te są głownie używane przy dużych suwnicach bramowych na belce poprzecznej, po lewej i prawej stronie podpory. Komory są zawieszone pionowo i osłaniają prowadnice wspierające przed wiórami i chłodziwem.

Pokrywy w kształcie rury i wieloboczne

Pokrywy w kształcie rury osłaniają wały i wrzeciona itp. Mogą być wykonane w kształcie zaokrąglonym lub wielobocznym.

Kształt zaokrąglony jest możliwy w przypadku rury o średnicy nie większej niż 120 mm; dla większej średnicy należy zastosować kształt wieloboku. Zaletą kształtu wieloboku jest możliwość późniejszej instalacji wrzeciona bez rozbierania osłony.