Zgarniacze na osłonach teleskopowych

Zgarniacze na osłonach teleskopowych utrzymują komory osłon w czystości i zapobiegają przedostaniu się zanieczyszczeń i wiórów do środka.

Zgarniacze spawane i nitowane

W tych wersjach, profile nośne są miejscowo przyspawane lub przynitowane do komory pokrywy.

Seria MA 8 / MA 12

Zgarniacze te składają się z profilu NBR nawulkanizowanego na stalowy pasek. Wymagany wyliczony odstęp pokryw wynosi 2.5 do 3.5 mm.

Seria MA 8S / MA 12S

Zgarniacze MA 8 i MA 12 są przykryte ochronną listwą osłaniającą przez gorącymi wiórami. Wymagany wyliczony odstęp pokryw wynosi 3.5 do 4 mm

Seria MA 12.1 / MA 18

Specjalnie walcowane profile stalowe są przyspawane do komór, a warga zgarniacza wykonana z PUR jest wsunięta. Wymagany wyliczony odstęp pokryw wynosi 3.5 do 5.5 mm.

Stalowe zgarniacze wykonane ze stali sprężynowej

Specjalnie ukształtowane taśmy ze stali sprężynowej o grubości ok. 0.4 mm i szerokości ok. 25 mm są punktowo przyspawane do pokrywy osłonowej. Zgarniacze te są zalecane do obróbki na sucho. Wymagany wyliczony odstęp pokryw 1 mm.

Wymieniany zgarniacz z wargą z PU

Nowa generacja zgarniaczy może być wymieniona bezpośrednio na maszynie, bez potrzeby rozmontowywania osłony teleskopowej. Wargi zgarniacza mają dobre właściwości ślizgowe i mogą być użyte tam, gdzie jest mało smaru, np. przy maszynach obróbczych. Nakrętki mocują zgarniacz do płyt osłonowych. Zgarniacz można zablokować w pozycji lub odblokować poprzez przekręcenie nakrętki o 90°. W ten sposób można łatwo wymienić zgarniacze w całym układzie.