Osłony teleskopowe z mechanizmem synchronizującym

Osłony teleskopowe z mechanizmem synchronizującym oferują wiele zalet:

  • Wysokie prędkości przesuwu aż do 200 m/s.
  • Przyspieszenie i prędkości są równomiernie rozkładane po wszystkich płytach. Odnosi się to także do powstałych sił inercji.
  • Wyeliminowane występujące wartości szczytowe sił normalnie powstające podczas zderzania się pokryw.
  • Wyeliminowane niszczące działanie impulsów uderzeniowych o rynnę.


SXM – Synchronized Expansion Mechanism. Technologia synchronizacyjna KABELSCHLEPP jest używana wszędzie tam, gdzie występuje ten symbol.

Synchronizacja kratami nożycowymi

Aby zapewnić bezkolizyjne wydłużanie / skracanie pokryw teleskopowych, są one używane z mechanizmem synchronizującym (krata nożycowa). W efekcie, wszystkie pokrywy komór przesuwają się równo gdy cała osłona wydłuża się lub skraca. Poszczególne komory przesuwają się względem siebie.

Pokrywa z podwójnymi kratami nożycowymi

To rozwiązanie zostało opracowane dla prędkości przesuwu ponad 100 m/min. Dwa zestawy krat nożycowych zapewniają synchronizację. W pokazanym przykładzie płyty wykonano ze stali nierdzewnej grubości 1 mm.

 Pokrywy są przynitowane do tylnej ściany. Dzięki temu uniknięto spawania i efektów działania wysokiej temperatury. Jedynie zgarniacze są spawane punktowo.

Pokrywa z pojedynczą kratą nożycową

To wyjątkowo lekkie rozwiązanie zostało opracowane dla niedużych maszyn obróbczych. Płyty pokrywy wykonano ze zwykłej stali grubości 1 mm. Prędkość przesuwu w tym układzie jest ograniczona do 30 m/min. Jednak krata nożycowa zapewnia synchronizację, a zmniejszona ilość wszystkich elementów pozwoliła na opracowanie wyjątkowo ekonomicznego rozwiązania.