ECC – Awaryjny Prowadnik Przewodów

Bezpieczeństwo przy długich odcinkach przesuwu

Zablokowanie trasy przesuwu prowadnika przewodów może doprowadzić do zniszczenia całego systemu prowadzenia energii. Generuje to wysokie koszty i przestoje całego układu. ECC – Awaryjny Prowadnik Przewodów minimalizuje przestoje i pozwala uniknąć kosztownych napraw.Awaryjny Prowadnik Przewodów na Szynowym Prowadniku Przewodów. System można dostosować także do zastosowań ślizgowych.
Awaryjny Prowadnik Przewodów z dodatkowym systemem zatrzymania awaryjnego został zaprojektowany specjalnie dla układów o długich odcinkach przesuwu.

Przy zastosowaniach w trudnych warunkach częsta zdarza się, że zanieczyszczenia i różne przedmioty dostają się na trasę przesuwu prowadnika i blokują ją. W takiej sytuacji potrzebny jest system, który wykryje tego typu blokadę i wyłączy cały układ. Jednak w dużych układach przesuwany ciężar jest bardzo duży, co oznacza że jednostka prowadząca porusza się jeszcze nawet przez kilka metrów po załączeniu hamulca. To prowadzi do uszkodzeń prowadnika, awarii całego układu i szeroko zakrojonych napraw. Nasz system odłączający dla prowadników przewodów, oprócz funkcji zatrzymania awaryjnego, oferuje także zabezpieczenie w przypadku wydłużonej drogi hamowania.

Możliwe zastosowania: wszystkie układy o długich odcinkach przesuwu, np. dźwigi, portowe systemy przenośników, przenośniki kompostu lub węgla, systemy obróbki stali i surowców.

Awaryjny Prowadnik Przewodów – przykładowy schemat instalacyjny

 

Prowadnik przewodów z systemem awaryjnym – prowadzenie przewodów.

ESystem odłączający z automatycznym wyłącznikiem awaryjnym

Nasz Awaryjny Prowadnik Przewodów oferuje nie tylko zabezpieczenie w przypadku wydłużonej drogi hamowania dzięki prowadnikowi awaryjnemu, ale także zintegrowany system zatrzymania awaryjnego.

Układ zostaje zatrzymany, jeśli przekroczona zostanie maksymalna zadana siła działająca na koniec ruchomy głównego prowadnika.