Rynny podpierające

Aby zapewnić bezpieczne działanie prowadnika przewodów niezbędna jest płaska powierzchnia. Jeżeli w danej lokalizacji nie da się spełnić tego wymogu, należy zapewnić rynnę podpierającą.

Standardowa długość wynosi 2 m. Inne długości dostępne na życzenie.

Typ

Inside width
b1

Total width
BA

Total height
hA

Thickness of plate
s

MONO

MONO 0450

BK + 6

b1 + 15

20

1,5

MONO 0625

BK + 15

b1 + 25

30

2,0

UNIFLEX

UNIFLEX 0455

BK + 6

b1 + 15

20

1,5

UNIFLEX 0555

BK + 6

b1 + 15

20

1,5

UNIFLEX 0600,
UNIFLEX 0665

BK + 15

b1 + 25

30

2,0

K-Series

KC 0650,
KE 0650,
KC 0900,
KE 0900

BK + 15

b1 + 25

30

2,0

M-Series

MK 0475,
MT 0475

BK + 6

b1 + 15

20

1,5

MC-, ME-, MK-, MT 0650,
MC-, ME-, MK-, MT 0950

BK + 15

b1 + 25

30

2,0

MC-, ME-, MK-, MT 1250

BK + 20

b1 + 40

50

3,0

XL-Serie

XLC 1650,
XLT 1650

BK + 20

b1 + 40

50

3,0

QUANTUM

QUANTUM Q 040

BK + 6

b1 + 15

20

1,5

QUANTUM Q 060,
QUANTUM Q 080

BK + 15

b1 + 25

30

2,0

QUANTUM Q 100

BK + 20

b1 + 40

50

3,0

CONDUFLEX

CF 055,
CF 060

70

85

20

1,5

CF 085

100

115

20

1,5

CF 115

130

155

30

20,

CF 120

135

160

30

2,0

CF 175

200

225

30

2,0